Přejít na hlavní navigaci | Přejít na obsah stránky


Má smysl provádět preventivní vyšetření zraku?Jistě se Vám stalo, že poštou přišla nenápadná obsílka od vašeho praktického lékaře, která Vás vyzývala k návštěvě ordinace a k podstoupení „preventivní prohlídky kvůli …“. Pokud nejste úplní lajdáci, obvykle v takovém případě poslechnete.

ukázka přistrojeSmysl preventivních lékařských prohlídek je jasný. Mnohé choroby hlodají v organismu nepozorovaně a často se stává, že při jejich zjištění je pozdě na účinnou léčbu. Proto se u závažných chorob preventivní prohlídky prosazují. Pokud se jedná o závažné poškození zdraví nebo dokonce o život, argumenty pro celoplošné vyhledávání takových nemocí mezi našimi spoluobčany se hledat nemusí. A co takhle cílené vyhledávání refrakčních vad?

Odpůrci preventivních prohlídek, tak jak byly zavedeny na našich školách ještě před 20 lety, argumentují finanční náročností zavedení rutinního vyhledávání vad zraku a malým významem případně nalezené refrakční vady pro život.Vždy se snadno najdou argumenty typu „za tu cenu můžeme provést deset transplantací…“

Bohužel, v oblasti nekorigované refrakce bývají poškozeny zejména děti. Nekorigovaná refrakční vada u dítěte kolem tří let nejen zhoršuje orientaci ve světě, ale určité typy vad vedou k nevratnému poškození zraku – ke vzniku tupozrakosti (amblyopie). Jsou to zejména astigmatismy vyššího stupně a takové rozdíly ve vadě mezi oběma očima, u kterých jedno oko má vadu v oblasti dalekozrakosti.

Povinné pediatrické prohlídky, tak jak je předepisuje vyhláška, obsahují také určení nativní (nekorigované) zrakové ostrosti s pomocí znakových nebo obrázkových optotypů. Tyto prohlídky zachytí u dětí většinu refrakčních vad. Takto prováděná vyšetření jsou velmi cenná, ale mají své limity. Jsou to nejen osobnost vyšetřujícího lékaře, ale zejména věk dítěte. Každý, kdo se pokoušel stanovit refrakci zarputilé tříleté osůbky, ví, o co jde. Jde o čas, trpělivost, pevné nervy a někdy opakované návštěvy, než si dítě na „svého“ pana doktora zvykne.

Naštěstí se v nedávné době podařilo vyvinout a zpřesnit přístroj pro rychlé a přesné vyšetření refrakce i u malých a nespolupracujících dětí. Přístroj se jmenuje Vision Screener a vyrábí ho firma PlusoptiX. Tento nový přístroj pracuje na principu počítačové analýzy obrazu sítnicového reflexu při změně polohy světelného zdroje. Přístroje využívající tento jev existovaly už dříve, ale teprve tento u tohoto typu byl výrazně vylepšen algoritmus výpočtu refrakce ze získaných dat, takže přístroj poskytuje přesné a reprodukovatelné hodnoty vady zraku.

Vyšetření pomocí tohoto přístroje je velmi jednoduché. Ze vzdálenosti jednoho metru se zacílí na oči vyšetřované osoby speciální kamera, která snímá odraz infračerveného světla od očního pozadí. Infračervené světlo oko nevnímá, takže vyšetřovaná osoba není rušena oslněním. Pro zajištění pozornosti malých dětí přístroj bliká a hraje melodii. Dospělí jsou sice písničkou při vyšetření překvapeni, ale malé děti kolem tří let díky tomu velmi dobře spolupracují a vyšetření bývá hotovo během asi 5 – 10 vteřin. (U velmi malých dětí pod jeden rok je obvykle nutné vyšetření opakovat, než se podaří zachytit výsledek, ale i u takto malých dětí je vyšetření možné a hlavně rychlé.)

Jak tedy preventivní vyšetření zraku provádět ?

Doc. MUDr Jiří Korynta, CSC., emeritní přednosta Oční kliniky dětí a dospělých, k tomu říká:

„Pokud máme k dispozici takovýto nástroj pro rychlé a snadné stanovení refrakce, neměli bychom se vyhýbat ani sreeningu refrakčních vad u těch nejmenších dětí. Ve spolupráci s pediatry doporučuji vyšetřovat všechny děti ve dvou letech, zejména tam, kde je přítomna výrazná refrakční vada rodičů. U starších dětí je vhodné provádět vyšetření v 6 letech a pak v ve 14 letech, kdy se obvykle projevují první známky ať už vrozené degenerativní nebo školní myopie.“

A snad poslední poznámku na závěr: Za zdraví Vašich dětí jste nejvíce odpovědni vy, jejich rodiče. Pokud Vás Váš lékař nikam nepošle, musíte se o vyšetření zajímat sami. Sami si zjistěte, kde pracuje oční lékař se specializací v dětské oftalmologii a pokud se rozhodnete ho se svým potomkem navštívit, jistě Vás neodmítne. Jedině takto v ordinacích přestanou být slyšet stesky „rodiče se mnou nikam nešli …“

Doporučit článek

Doporučit článek

Probíhá spojení se serverem.


TOPlist