Přejít na hlavní navigaci | Přejít na obsah stránky


Kdo je to optometrista?ilustrační foto

Už se Vám stalo, že jste se přišli zeptat do oční optiky na vyšetření zraku a místo očního lékaře jste byli doporučeni k optometristovi? Nevěděli jste, co to znamená?

Optometrista je zdravotnický pracovník, který se specializuje na vyšetření zraku a aplikaci kontaktních čoček. Doporučí Vám vhodnou korekční pomůcku pro Váš zrak. Je vlastně jakýmsi mezistupněm mezi očním optikem, který doporučuje a zhotovuje optické pomůcky podle předpisu, a očním lékařem, který měří zrak a předepisuje brýle a samozřejmě také léčí onemocnění očí.

Optometrista má obvykle bakalářský nebo magisterský titul, který získal studiem oboru Optika a optometrie na lékařské nebo přírodovědecké fakultě. Dříve se optometristy stávali také oční optici s praxí absolvováním tzv. doškolovacího kurzu. Protože se toto studium soustřeďuje téměř výhradně na zrak, mají tito specialisté velmi široký přehled o metodách korekce refrakčních vad. Optometrista může pracovat samostatně, pokud splnil podmínky zákona a získal registraci MZČR. Je povinen se i nadále vzdělávat, aby mu byla registrace prodloužena i na další období.

Jaké výhody má vyšetření u optometristy?

Optometristu najdete většinou v oční optice, nyní již také v některých zdravotnických zařízeních. Nespornou výhodou je čas, který Vám může věnovat. Vyšetření u optometristy zatím nehradí zdravotní pojišťovny, obvykle se platí 200 až 300 korun, ale pokud si v optice koupíte brýle, většinou se za tuto službu neplatí.

Samotné vyšetření zraku trvá asi 20 až 30 minut. Optometrista se Vás zeptá na vaše předchozí potíže se zrakem, na Váš zdravotní stav, povolání a koníčky, aby si udělal představu o tom, jak potřebujete brýle používat. Pak si změří vaše brýle, které nosíte, a ověří si, jak s nimi vidíte. Změří zrak na automatickém refraktometru, který však poskytuje pouze orientační údaje o refrakčním stavu oka a není možné podle něj zhotovit brýle. Toto vyšetření není nezbytné, ale značně usnadňuje a zrychluje vyšetření. Také zkontroluje mikroskopem stav předního segmentu očí.

Nyní již přistoupí k samotnému zjišťování dioptrií – sklíčkování. Tato část zatím nejde nahradit žádným přístrojem, protože to, jak vidíte, je zcela subjektivní. Nakonec by Vám měl vyšetřující vysvětlit, k jakému závěru dospěl, objasní Vám, jakou refrakční vadu máte, jaká bude pro Vás vhodná optická pomůcka, jaký typ skel je vhodný i s ohledem na vaši profesi nebo zájmy. Může vám pomoci vybrat vhodnou brýlovou obroučku.

Optometrista je kompetentní také aplikovat kontaktní čočky, tedy doporučit vhodný typ, naučit Vás s nimi zacházet, pečovat o ně, kontroluje stav oka atd. S očním onemocněním však za optometristou nechoďte, nepřísluší mu stanovovat diagnózy nebo léčit oči. Pro to už je tu výhradně oční lékař. Optometrista také nevyšetřuje děti do 15 let.

Jaké výhody má vyšetření u očního lékaře – oftalmologa?

Oftalmolog Vám také vyšetří zrak a předepíše vhodné brýle. Navíc Vám vystaví poukaz na brýle a optické pomůcky, takže Vám na brýle přispěje zdravotní pojišťovna (je to asi 100 až 450 korun). Také samotné vyšetření je hrazeno ze zdravotního pojištění.

Lékař navíc provede preventivní vyšetření – zkontroluje oční pozadí (sítnici), změří nitrooční tlak. Zvýšený nitrooční tlak je často spojen s velmi závažným očním onemocněním – zeleným zákalem neboli glaukomem. Není-li tato choroba včas a správně léčena, může vést až k oslepnutí. Nevýhodou lékařských ordinací je kratší čas, který Vám lékař může věnovat, a také fronty v čekárnách nebo dlouhé objednací termíny.

V západních zemích má profese optometristů dlouhou tradici a vysokou prestiž. Lékaři se plně věnují léčení očí, měření zraku zůstává zcela v kompetenci optometristů. Obě skupiny tak úzce spolupracují a vzájemně se doplňují.

Doporučit článek

Doporučit článek

Probíhá spojení se serverem.


TOPlist