Přejít na hlavní navigaci | Přejít na obsah stránky


Slovník pojmů v opticeAfakie

Afakie je stav, kdy v optické ose oka chybí čočka.

Akomondace oka / Akomondační schopnost čočky

Změna zakřivení čočky v závislosti na tom, zda oko zaostřuje na krátkou či větší vzdálenost. Při zaostření na blízké předměty se čočka vyklene, při zaostření na vzdálený předmět se čočka zploští. Postupem věku čočka ztrácí svou pružnost a její reakční doba se prodlouží. Jedná se o tzv. presbyopii neboli vetchozrakost. Subjektivně tento jev lidé pociťují jako neschopnost zaostřit na blízké předměty a špatné zaostřování a zamlžené vidění při změně pohledu z blízka do dálky.

Amblyopie / Tupozrakost

Funkční porucha, při které je snížena zraková ostrost a hrozí vysoké riziko trvalého postižení zraku. Vzniká často již v raném dětství, lze ji však léčit. Souvisí s některými zrakovými problémy (velký rozdíl v dioptrií obou očí, šilhání, astigmatismus, vrozený šedý zákal či úraz), při nichž dochází ke dvojímu vidění (každé oko vidí jinak a dává mozku jiný obraz vidění). V takovém případě mozek slabší oko z činnosti vyřadí, čímž se zrakové funkce přestanou vyvíjet a vzniká tupozrakost.

Ametropické oko

Oko, u kterého se paprsky procházející optickou soustavou neprotínají na ploše sítnice. Oko má některou z očních vad – sférickou či asférickou.

Antireflex – antireflexní vrstva

Povrchová úprava brýlové čočky, díky které nedochází k nepřirozenému zrcadlení brýlových čoček, redukují se odlesky a oči vypadají přirozeně. Díky antireflexní vrstvě je pohled přes brýle jasnější a kontrastnější, zajišťuje lepší vidění za každé situace – práce s počítačem, řízení automobilu, uměle osvětlená místnost.

Antistatická vrstva

Povrchová úprava brýlové čočky, která odpuzuje prach a jiné drobné nečistoty.

Asférická čočka

Jednoohnisková čočka, která je plošší a estetičtější než běžná sférická čočka. Je vhodná zejména pro lidi s vyšším počtem dioptrií. Alespoň jedna z jejích ploch je rotačně asférická.

Asférická oční vada

Oko, u kterého se paprsky procházející optickou soustavou neprotínají na ploše sítnice a navíc k jejich protnutí dochází mimo správnou osu. Tato vada je zapříčiněna nerovným povrchem oční rohovky. Nejčastější asférickou vadou je Astigmatismus neboli cylindrická oční vada.

Astigmatismus / Cylindrická oční vada

Oční vada, při níž oční rohovka nemá pravidelný kulovitý tvar. Paprsky světla se proto setkávají do svého ohniska mimo sítnici. Jedná se o refrakční vadu, která je často kombinovaná s dalekozrakostí či krátkozrakostí. Na rozdíl od krátkozrakosti či dalekozrakosti však ke střetnutí paprsků nedochází pouze před či za sítnicí, ale zcela mimo osu, ve které by se paprsky střetnout měly.

Axiální hypermetropie

Vada oka zvaná dalekozrakost, která je důsledkem toho, že oko je příliš krátké a sluneční paprsky se proto nesetkávají na sítnici, ale za ní.

Axiální myopie

Vada oka zvaná krátkozrakost, která je důsledkem toho, že oko je příliš dlouhé a sluneční paprsky se proto nesetkávají na sítnici, ale před ní.

Brýlová čočka

Brýlová čočka slouží ke korekci zraku. Zabrušuje se do tvaru očnice a následně se vsazuje do obrub.

Brýlová skříň

Soubor zkušebních skel a dalších pomůcek sloužící k subjektivnímu zjišťování refrakce a ke stanovení vhodných korekčních skel při předpisu brýlí.

Cylindrická čočka

Čočka, která koriguje cylindrickou vadu – astigmatismus. Cylindrické brýlové čočky dále rozlišujeme na plancylindrické a sférocylindrické.

Dalekozrakost / Hypermetropie

Refrakční vada, při níž se paprsky světla spojují za sítnicí. Je způsobena nesprávnou délkou oka, paprsky se díky tomu setkávají ve správné ose dopadu, avšak za sítnicí. Koriguje se spojnou neboli plusovou čočkou.

Diplopie / Dvojité vidění

Diplopie, jinak řečeno dvojité vidění, je současné vidění dvou obrazů jednoho předmětu najednou. Obraz může být posunut do stran horizontálně, vertikálně, úhlopříčně; eventuálně může být částečně rotován. Jedná se často o následek narušené funkce okohybných svalů, přičemž obě oči fungují senzoricky správně, ale nedokážou se správně zacílit na sledovaný objekt. Špatná funkce okohybných svalů je často způsobena mechanicky, poruchou nervosvalového spojení, přerušení hlavového nervu, popř. působením neurotoxinů. Diplopie může být také prvním příznakem systémových onemocnění, narušuje udržování rovnováhy nemocného, pohyb i čtení.

Dvouohnisková čočka / Bifokální čočka

Víceohnisková čočka, která se používá k dívání na dvě různé vzdálenosti, tj. může být spojná i rozptylná zároveň. Má korekční účinek tórický i sférický.

Emetropické oko

Oko, které nemá žádnou refrakční vadu.

Fokometr

Přístroj, který dokáže určit dioptrickou hodnotu vloženého brýlového skla, a to i skel bifokálních či multifokálních.

Index lomu

Index lomu u plastových i minerálních brýlových čoček se pohybuje mezi 1,5 a 1,74. Čím vyšší je index lomu, tím tenčí je brýlová čočka.

Jednoohnisková čočka / Monofokální čočka

Čočka, která má po celé své ploše stejnou optickou mohutnost. Používá se ke korekci refrakčních vad, jako jsou krátkozrakost, dalekozrakost či cylindrická oční vada. Jednoohniskové čočky jsou sférické a asférické.

Kloub brýlí

Část, která spojuje obruby se stranicí.

Koncovka

Část stranice, která je umístěná za uchem. Zajišťuje stabilitu brýlí a jejich přesné usazení. Koncovku lze většinou přizpůsobit požadavkům nositele.

Krátkozrakost / Myopie

Refrakční vada, při níž se paprsky světla spojují před sítnicí. Je způsobena buď nesprávnou délkou oka (oko je příliš dlouhé), nebo větší lomivostí optického prostředí. Světelné paprsky se setkávají ve správné ose dopadu, avšak před sítnicí. Koriguje se rozptylnou neboli minusovou čočkou.

Léčba tupozrakosti

Léčba tupozrakosti spočívá v kombinaci brýlové korekce (správná dioptrická korekce v brýlích), používání okluzoru či okluze (po určitou dobu denně je zakrýváno zdravé oko, aby postižené oko bylo nutné pracovat) a pleoptických cvičení (pravidelné oční cvičení, při němž je postižené oko nuceno pracovat na blízkou vzdálenost). Tupozrakost nelze odoperovat.

Lentikulární brýlové čočky

Brýlové čočky navržené pro korekce vysokých minusových i plusových korekcí. Používají se s cílem brýlovou čočku při vysokých dioptriích odlehčit.

Multifokální čočka

Čočka, u níž se mění její korekční vrcholová lámovost plynuje v závislosti na výškové poloze průsečíku pohledové osy oka uživatele s lámavými plochami čočky. Uživatel tak vidí přes multifokální čočku na dálku, střední vzdálenost (PC) a blízko.

Nosník

Část brýlí, která je mezi očnicemi.

Obruby

Pevná část brýlí, do které jsou vsazeny brýlové čočky (její součástí jsou i stranice).

Očnice

Část obrub, ve které jsou upevněny brýlové čočky a která zajišťuje jejich správnou polohu před očima. Její šířka a výška jsou určující parametry při výběru nových brýlí. Na stranici je vždy její šířka uvedena (v milimetrech).

Ohnisko

Místo, ve kterém se v oku střetávají paprsky světla.

Optotyp / Snellenova tabule

Tabulka obsahující jedenáct řádků písmen. Slouží k vyšetření zraku a určení jeho kvality.

Ortoptika

Obor zabývající se obnovením funkce porušeného jednoduchého binokulárního vidění.

Ortopista

Pracovník v oboru ortopitky, který se zaměřuje na diagnostiku a napravování funkčních vad zraku (např. tupozrakost).

Osa cylindru

U cylindrické oční vady neboli astigmatismu, je osa cylindru určujícím faktorem pro výrobu brýlí. Osa cylindru určuje, v jakém úhlu se má paprsek světla lámat vzhledem k nerovnosti čočky způsobené astigmatismem.

PD hodnota

Hodnota PD určuje vzdálenost zornic očí. Uvádí se buď ve formě jedné hodnoty, která určuje celkovou vzdálenost, nebo ve dvou hodnotách, které určují vzdálenost pupily (panenky / zornice) od středu nosu.

Plancylindrická čočka

Čočka, která koriguje pouze astigmatickou vadu.

Pleoptická cvičení

Cvičení využívaná při léčbě tupozrakosti.

Plusoptix

Přístroj funkčně i konstrukčně podobný videokameře, který je určen pro screening tupozrakosti a refakčních vadu u batolat a dětí.

Počítačové brýle

Počítačové brýle chrání oči před škodlivým modrým zářením z monitoru počítače. Tímto pojmem se označují jak nedioptrické kompletní počítačové brýle, které mají lehce žluté zbarvení, tak povrchová úprava brýlových čoček, která z brýlí obyčejných udělá brýle vhodné pro práci s počítačem. Tuto povrchovou úpravu lze aplikovat i na brýle dioptrické.

Prisma

Jakákoliv korekce, která pomáhá vyvážit činnost okohybných svalů oka, aby obě oči lépe spolupracovaly.

Presbyopie / Vetchozrakost

Oční vada způsobená nedostatečnou pružností čočky. Dochází k ní přirozeně stárnutím oka. Projevuje se špatným viděním na blízko a zamlženým viděním při změně pohledu z blízka do dálky. K této vadě oka se postupem času přidává únava a bolest očí, případně bolest hlavy. Jedná se o oční vadu nevratnou, avšak je možné ji korigovat brýlemi na čtení.

Refrakční hypermetropie

Vada oka zvaná dalekozrakost, která je důsledkem větší lomivosti prostředí v oku. Paprsky světla se proto nesetkávají na sítnici, ale za ní.

Refrakční myopie

Vada oka zvaná krátkozrakost, která je důsledkem větší lomivosti prostředí v oku. Paprsky světla se proto nesetkávají na sítnici, ale před ní.

Refrakční vada oka

Oční vada, při níž se světelné paprsky nesetkávají do svého ohniska na sítnici.

Rozptylka

Čočka korigující krátkozrakost.

Sedla, sedílka

Sedílka zajišťují stabilitu a pevné uchycení brýlí na nose. Jsou vyrobena zpravidla ze silikonu a jsou umístěna pod nosníkem, po stranách očnic.

Sférická čočka

Běžná jednoohnisková čočka korigující sférické oční vady.

Sférická oční vada

Oko, u kterého se paprsky procházející optickou soustavou neprotínají na ploše sítnice, avšak dopadají na ni ve správné ose. Může se jednat o krátkozrakost (myopie), či dalekozrakost (hypermetropie).

Sférocylindrická čočka

Čočka, která koriguje vadu sférickou i cylindrickou dohromady.

Spojka

Čočka korigující dalekozrakost.

Stranice

Postranní část brýlí, která spojuje očnici s koncovkou stranice.

Tenčení

Úprava brýlové čočky, která se používá zejména v případě vyššího počtu dioptrií. Tenčení brýlové čočky zajišťuje kromě snížení její tloušťky také zvýšení její odolnosti a pevnosti.

Tórická čočka

Čočka, která koriguje cylindrickou vadu – astigmatismus. Torická čočka může být jednoohnisková či víceohnisková, tj. může zajistit vidění na blízko, dálku i střední vzdálenost. Jednu lámavou plochu má kulovou a druhou tórickou.

Tvrzení

Povrchová úprava brýlové čočky, která zajišťuje její pevnost a odolnost. Tvrdící lak je buď rotačně nanášen, nebo jsou do něj brýlové čočky ponořovány. Podle počtu vrstev a kombinaci s jinými povrchovými úpravami rozlišujeme kvalitu brýlové čočky.

UV ochranná vrstva / UV filtr

UV filtr chrání oko před pronikáním slunečních paprsků. Pronikání těchto paprsků zabraňují do velké míry takřka všechny moderní plastové brýlové čočky (i čiré). Ideální je však tuto ochranu kombinovat s barevnou úpravou v hnědé či černé barvě (sluneční brýle).

Víceohnisková čočka

Čočka, která má více ohnisek, a proto může korigovat vidění na různé vzdálenosti. Vyrábí se bifokální a multifokální varianty.

Doporučit článek

Doporučit článek

Probíhá spojení se serverem.


TOPlist